● برگزاری رویدادهای تبادل 

یکی از الزامات شــکل گیری و تقویت زیســت بوم فناوری و نوآوری کشــور توســعه تعاملات بازیگران آن از جمله شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها، شرکتهای بزرگ و واحدهای صنعتی، سرمایه گذاران، بانک ها، صندوق های پژوهش و فناوری، شتابدهنده ها، مرا کز رشد و پارک های علم و فناوری، انجمن ها و تشکل های صنفی و نهادهای دولتی و عمومی اســت.
کارگزاران فناوری با هدف شبکه‌سازی و کمک به تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و با رویکرد اطلاع‌رسانی فرصت‌های موجود در اکوسیستم نوآوری و فناوری برای ارائه توانایی‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان یا اعلام نیازهای فناورانه اقدام به حمایت مالی و اجرایی از برگزاری رویدادهای تبادل فناوری و سپس حمایت‌های مالی از قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان و مشتریان آن‌ها در جریان رویدادهای تبادل فناوری کرده است. شرکت‌های دانش‌بنیان، صاحبان ایده، فناوران، صاحبان مشاغل، خریداران و سایر علاقه‌مندان حوزه نوآوری و فناوری می‌توانند با حضور در این رویدادها از مزایا و دستاوردهای آن بهره‌مند شوند.

انواع رویداد ها تبادل شامل:

رویدادهای تجاری سازی:رویدادهای شبکه سازی و تبادل فناوری، تجاری سازی و ارائه نیازهای فناورانه
رویدادهای آموزشی_ترویجی:سمینارها، کارگاه های آموزشی، کمپ ها، بوت کمپ ها، نشست های توجیهی و نشست های انتقال تجربه

جشنواره ها و مجامع: رونمایی ها و نشست ها

Reverse Pitch یا رویداد گام معکوس یک رویداد مبتنی بر تقاضای نوآوری و فناوری است که در آن بر خلاف رویدادهای مبتنی بر عرضه، سرمایه‌ گذاران و شرکت‌های بزرگ چالش‌ها و نیازهای فناورانه و حوزه‌های مورد علاقه خود برای سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کنند که در آن با دریافت مسائل و نیازهای فناورانه از سوی شرکت‌ها ، فرصت حل این مسائل توسط ایده‌پردازان، مخترعین، شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه علمی کشور ایجاد می‌گردد.
حضور متقضیان در رویدادهای تبادل فناوری باعث آگاهی آن ها از نیازها و توانمندی های فناورانه می شود و کارگزاران فناوری، بستر انجام مذاکراتB2B وB2C را فراهم می کنند.
پس از برگزاری رویداد، فهرستی از محتوای مذاکرات و تفاهم های حاصل از آن توسط کارگزار تهیه و تا زمان تعیین نتایج نهایی مذاکرات، توسط تیم کارگزار پیگیری خواهدشد. متقاضیان با برقراری ارتباط با کارگزار، ضمن به روزرسانی تفاهم نامه ها، درصورت انعقاد قراردادنهایی راهنمایی های لازم را دریافت خواهدکرد.
در اینجا سه گام اصلی که کارگزاران فناوری طی می کنند تا بازارمتقاضی و عرضه کننده فناوری را به هم مرتبط کنند به اختصار بیان می شود:
   1. شناسایی تقاضا: از مسیرهای مختلفی شامل رویدادها(نمایشگاه های تخصصی، نشست ها، همایش های توجیهی و…)، تقاضا ها را شناسایی می کنند.
   2. یافتن راه حل: تقاضاهایی که اعتبار آن ها در مرحله اول تایید شود، وارد مرحله یافتن راه حل می شود که از طریق منابع شناسایی راه حل های فناورانه شامل منابع داخلی کارگزاری فناوری، فن بازارملی، دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه، مراکز رشد، بازدیداز نمایشگاه های تخصصی، ثبت آگهی در سامانه تبادل فناوری و… انجام می شود.
   3. مذاکره و عقدقرارداد: که شامل قراردادهای تبادل فناوری، قراردادهای فروش محصولات یا ارائه خدمات و قراردادهای فروش تجهیزات است.