نام دوره: اصول سرمایه گذاری بروکرهای فناوری

برگزارکننده : شبکه فن بازار ملی ایران- تجاری سازان نوین بیزمارک

استاد دوره : میثم زرگرپور

توضیحات :

به زودی

نام دوره: قراردادهای بروکری

برگزارکننده :شبکه فن بازار ملی ایران- تجاری سازان نوین بیزمارک

استاد دوره : به زودی

توضیحات :