● حل مسائل نوآوری سازمان ها

نیروهای قدرتمندی مانند دیجیتال سازی ، سرعت تغییر در تقاضای مشتری ، افزایش پیچیدگی فن آوری ها و نوآوری جهانی ، تجارت را تحت تأثیر قرار می دهند ، بازارها را به هم می ریزند و شرکت ها را مجبور به تغییر و ابداع مجدد مدل رشد خود با سرعت بیشتری می کنند.

کارگزاران فناوری، نیاز های علمی و فناوری را با استفاده از شبکه متخصصان خبره خود شناسایی کرده و درصدد رفع آن و حل مسائل مرتبط با نوآوری سازمان ها برمی آید و نحوه تعامل ارائه کنندگان راه حل را مشخص می کند.

ارائه دهندگان راه حل از افراد با تحصیلات بالا و متخصص در  زمینه های مختلف ازجمله مهندسی، شیمی، انرژی، فیزیک، هوش مصنوعی و… و همچنین افرادی که چندین دهه تجربه کاری دارند تشکیل شده اند .

کارگزاران فناوری بانگاه به درون(پروژه های مشابه و مرتبطی که در گذشته انجام شده) و نگاه به بیرون(پیدا کردن متخصصان با استفاده از تیم محققان خود) و در نهایت  انجام یک جستجوی دو طرفه برای هر پروژه، افراد و سازمان هایی را که علاقه و توانایی پرداختن به حل مسائل نوآوری را داشته باشند، شناسایی می کنند.

مشتریان با شرح دقیق مسئله ای که خواهان حل آن هستند و همچنین عملکرد دلخواه و موردعلاقه خود برای حل آن، با مراجعه به کارگزاران فناوری درصدد یافتن ایده های پیشنهادی نوآورانه  به سهولت و با صرف هزینه بسیارکمتری برمی آیند.زیرا کارگزاران فناوری بسیارچابک و جامع عمل خواهند کرد و همچنین با استفاده از تجربه بالای خود در شناسایی ریسک هایی که موجب اختلال در فرصت های نوآوری می شوند، کمک شایانی در حفظ منابع مالی سازمان ها و همچنین به کاربردن نوآورانه ترین راه حل های موجود برای حل مسائل آن ها خواهند کرد.