رویداد سرمایه‌گذاری فناوری TIM2021در کارخانه نوآوری آزادی تهران برگزار شد

رویداد سرمایه‌گذاری فناوری  TIM2021در کارخانه نوآوری آزادی تهران برگزار شد. رویداد سرمایه‌گذاری فناوری  TIM2021در کارخانه نوآوری آزادی تهران برگزار شد رویداد TIM2021 با هدف همکاری مشترک فناورانه ایران و هشت کشور اسلامی عضو D-8 در کارخانه نوآوری آزادی در ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. در این رویداد، سرمایه‌گذاران و ایده‌پردازان از کشورهای […]