حضور سرمایه‌گذاران 10 کشور دنیا در سومین نشست سرمایه‌گذاری فناوری TIM 2021

حضور سرمایه‌گذاران 10 کشور دنیا در سومین نشست سرمایه‌گذاری فناوری TIM 2021 با سخنرانی «جعفر کوشاری» دبیرکل سازمان دی هشت سومین نشست سرمایه‌گذاری فناوری TIM 2021 افتتاح شد افتتاحیه سومین نشست سرمایه‌گذاری فناوری TIM 2021 با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان D-8 و شرکت ها و استارتاپ های فعال در حوزه فناوری، بصورت ترکیبی […]